1

اخبار صنعت

اخبار صنعت

  • فرآیندهای تولید اکسید آهن زرد

    زرد اکسید آهن یک رنگدانه زرد پودری شفاف است. چگالی نسبی 3.5 بود. خواص شیمیایی پایدار است. اندازه ذرات 0.01-0.02 μ M است. دارای سطح ویژه بزرگ (حدود 10 برابر اکسید آهن معمولی) ، جذب ماوراio بنفش قوی ، مقاومت در برابر نور ، جو ...
    ادامه مطلب
  • فرآیندهای تولید اکسید آهن قرمز

    دو فرآیند تولید قرمز اکسید آهن وجود دارد: خشک و مرطوب. امروز نگاهی خواهیم انداخت به این دو فرآیند. 1. روی فرآیند خشک فرآیند خشک یک فرآیند تولید قرمز و اکسید آهن در چین است. مزایای آن فرآیند تولید ساده ، فرآیند کوتاه ...
    ادامه مطلب